"Zde končí
Vaše hledání"
Největší výběr

výrobků z korku

obuvnicke komponenty

unie
minsterstvo

Společnost KJZ, spol. s r.o. realizuje projekt s názvem„Úspory energie KJZ“ z programu ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA OP PIK, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0008783, který je spoluönancován Evropskou unií. Cílem projektu je rekonstrukce nemovitostí v areálu společnosti v Pražské ulici č.p. 100, parcela č.122/1, Klášterci nad Ohří za účelem snížení jejich energetické náročnosti. Zlepšením tepelně technických vlastností obálky budov a výplně otvorů, rekonstrukcí rozvodů elektro, osvětlení, výměníku tepla, regulace a vytápění dojde ke zprovoznění budov v požadované kvalitě, ke snížení nákladů za úsporu konečné spotřeby energie a zvýšení konkurenceschopnosti.

více...

KJZ spol. s r.o. • Zpracovatel přírodního korku a jediný výrobce antivibračních a izolačních desek, obuvnických komponentů a dekoračních předmětů z korku v České republice.