Dotace EU :

  Společnost KJZ, spol. s r.o. realizuje projekt s názvem „Technologická linka KJZ“ z programu Technologie III. výzva OP PIK, reg.č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0005973, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pořízení vysekávací a balící linky korkových výrobků s potiskem, která je sestavena ze dvou základních částí, které tvoří výsekové válce a hydraulické sekací lisy, dále pak z pásových dopravníků, úhlové svářečky, automatického paletového ovinovacího stroje, flexotiskového stroje a smršťovacího tunelu. Pořízením linky dojde k podstatné časové, materiálové a energetické úspoře, a k významnému zefektivnění stávající výroby.

  dotace2

  Společnost KJZ, spol. s r.o. realizuje projekt s názvem „Úspory energie KJZ“ z programu ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA OP PIK, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0008783, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rekonstrukce nemovitostí v areálu společnosti v Pražské ulici č.p. 100, parcela č.122/1, Klášterci nad Ohří za účelem snížení jejich energetické náročnosti. Zlepšením tepelně technických vlastností obálky budov a výplně otvorů, rekonstrukcí rozvodů elektro, osvětlení, výměníku tepla, regulace a vytápění dojde ke zprovoznění budov v požadované kvalitě, ke snížení nákladů za úsporu konečné spotřeby energie a zvýšení konkurenceschopnosti.

  dotace3

  KJZ spol. s r.o. • Zpracovatel přírodního korku a jediný výrobce antivibračních a izolačních desek, obuvnických komponentů a dekoračních předmětů z korku v České republice.

  KJZ spol. s r.o. • Zpracovatel přírodního korku a jediný výrobce antivibračních a izolačních desek, obuvnických komponentů a dekoračních předmětů z korku v České republice.